Saron 21" Reclaimed Elm + Iron End Table - Black

  • 21.5"W x 21.5"D x 22"H
  • Elm Wood
  • Wrought Iron
  • Iron Base - Black